ВЕЛИКОПО̀СТЕН

ВЕЛИКОПО̀СТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Църк. Който е свързан с великите пости. Ето ме в една махала на село Ильово,.. За да не ме виждат децата, хазяите ги бяха махнали негде. Хазяинът ореше наблизо, а хазяйката отиде на гробищата, понеже денят бе великопостна задушница. П. К. Яворов, ХК, 40. ● Обр. Из сиромашката и тъжна стаица,.., с мършаво, с великопостна бледност лице,.., разхождаше се угрижено редакторът на списанието. Ив. Вазов, Съч. IХ, 85.

Списък на думите по буква