ВЕЛИКОРУ̀СИН

ВЕЛИКОРУ̀СИН, мн. великору̀си, м. Остар. Книж. Лице от най-многочисления източнославянски народ, който говори руски език; русин. От източните славени са русите — с техните подразделения (великоруси, малоруси и белоруси). Т. Шишков, ИБН, 29.

Списък на думите по буква