ВЕЛИКОРУ̀СКИ

ВЕЛИКОРУ̀СКИ, -а, -о, мн. -и. 1. Остар. Книж. Прил. от великорусин.

2. Който е свързан с националистична руска политика. Великоруски шовинизъм.

Списък на думите по буква