ВЕЛИЧА̀ВОСТ

ВЕЛИЧА̀ВОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на величав; величественост. Виждал бях го аз него, нашето школо, само отдалеч.. Сега, когато се изправи пред очите ми във всичката своя величавост,.., аз съм поразен от смайване! Т.

Влайков, ПР I, 143. Планинското гърло,.., по величавост на намусените стени,.., цепеше дълбоко навътре планината, като изненадваше на всяка минута погледа с нови картини. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 68. Минаха под римската триумфална арка. Тя, макар и изръфана от времето, беше запазила своята величавост и антична красота. Д. Спространов, ОП, 203.

Списък на думите по буква