ВЕЛИЧА̀ЕНЕ

ВЕЛИЧА̀ЕНЕ, мн. -ия, ср. Книж. Отгл. същ. от величая и от величая се.

Списък на думите по буква