ВЕЛИЧА̀ЙШИ

ВЕЛИЧА̀ЙШИ, -а , -е и -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Който е извънредно голям; преголям. Тръпки от ужас бяха ме побили при мисълта, че въстанието, наместо ония светли резултати, които чакахме от него, ще се разреши може би само с едно величайше бедствие. К. Величков, ПССъч. I, 12. И защо бяхте тъй жестоки към нас, та не ни осветлихте навреме, ами ни оставихте в невежество да се обявим едва ли не против величайшето начинание. Ал. Константинов, Съч. I, 143.

Списък на думите по буква