ВЕЛЍЧЕСТВЕНОСТ

ВЕЛЍЧЕСТВЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на величествен; величавост. Великолепието на храма Св. София.., величествеността и простотата на сичката служба поразили пратените тъй, щото когато ся върнали у тях си, приказали Владимиру.., че в храмовете на немците не видели такава хубост. Д. Душанов, ИПХЧ, 164. Върхът блесна пред очите ни в цялата си величественост.

Списък на думите по буква