ВЀЛНЕ

ВЀЛНЕ нареч. Диал. Много, твърде; велно. Имаш сина, среброглава, / среброглава, златнокоса, / дай го, дай го, дай го бане, / цар да бъде, бан да бъде. / — Имам, имам,.., / але ми е велне младо, / велне младо, та глупаво, / не че може войска реди. Нар. пес., СбАИ, 94.

Списък на думите по буква