ВЕЛОСИПЀД

ВЕЛОСИПЀД м. Превозно средство с две, а понякога и с три колела, което се язди и се привежда в движение с крака; колело. Ян Бибиян се качи на велосипеда и с всички сили замина за града. Елин Пелин, ЯБЛ, 22. Изведнъж велосипедът, който беше изправен до стената, лекичко се хлъзна напред и едното му гумено колело застъпи дългата опашка на подлеца. Ив. Остриков, ОП, 44. Двамата ухилени до уши махнаха с ръка и натиснаха педалите на велосипедите. П. Спасов, ХлХ, 55.

— Фр. vélocipède.

Списък на думите по буква