ВЕЛОСИПЀДЕН

ВЕЛОСИПЀДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Който се отнася до велосипед. Златан вече знаеше, че другарят му има в София велосипедна работилница, която сега бе оставил на наемния си работник. П. Вежинов, ВР, 79-80. Велосипедна гума.

Списък на думите по буква