ВЕЛОСИПЀДЧЕ

ВЕЛОСИПЀДЧЕ, мн. -та, ср. 1. Умал. от велосипед; малък велосипед. Момченцето беше смазало нос до витрината и жадно гледаше велосипедчето с три колела. М. Грубешлиева, ПИУ, 226.

2. Играчка, която представлява малък велосипед. На една от скамейките в посипаните с пясък алеи стояха забравени детски играчки: малко дървено велосипедче и тенекиена кофичка с лопатка. Д. Димов, Т, 311.

Списък на думите по буква