ВЀНА

ВЀНА, -еш, мин. св. -ах, несв., непрех. Диал. Вехна. — Сбогом, Герчо! — Сбогом, момичета! — На̀ ти здравец, да си здрав! — На̀ ти невен, да не венеш! Елин Пелин, Съч. V, 97. Духа есен, жално стене, / всичко млъква, чезне, вене. Ив. Вазов, Съч. V, 107. Третя пролет стана как съм на чужбина, / булче чака война, майка чака сина... / Аз на ум ги имам, те на сърце мене: / с мисли ум се бие, в скърби сърце вене. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 76. Она Невену говори: / "Вени, не вени, невене, / ка венеш тизе у мене, / така да вене млад Стоян". Нар. пес., СбНУ ХLIV, 267.

ВЀНА

ВЀНА ж. Анат. Кръвоносен съд, по който кръвта се движи от периферията на тялото към сърцето. Лицето на генералния директор почервеня от внезапна ярост, което му се случваше много рядко, и вените на слепите му очи се издуха. Д. Димов, Т, 261. Изпъкналата вена, която разделяше на две високото чело от носа до правата черна коса, се свиваше и от лицето изчезваше строгостта и упоритият заповеднически вид. Д. Добревски, БКН, 8. Кажи ми, Родино, за тях и за мене / не е ли еднакъв света? / Нали и в мойте, и в техните вени / еднакво е топла кръвта? Д. Дамянов, ПОС, 51.

Разширени вени. Обикн. мн. Разг. Варици. Страдаше [Параскева Паскалева] от гръдна жаба и разширени вени. В. Пламенов, ПА, 29.

— Лат. vena през рус. вена.

Списък на думите по буква