ВЕНГЀРА

ВЕНГЀРА ж. Остар. Домашна забава с музика и танци. Утре бал ще има — / други ден — венгера. Ив. Вазов, БМ II, 126.

— От пол. wêgierka 'танц', през рус. венгерка.

Списък на думите по буква