ВЕНДЀТА

ВЕНДЀТА ж. Книж. Кръвно отмъщение, обичай на островите Сардиния и Корсика до началото на ХХ в.

— Ит. vendetta.

Списък на думите по буква