ВЕНДУ̀ЗЕН

ВЕНДУ̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни. Прил. от вендуза.

Списък на думите по буква