ВЕНЀДИ

ВЕНЀДИ мн. Истор. Най-старото общо название на славянските племена, населявали земите западно от Висла и крайбрежието на Балтийско море; венди, винди, венети.

Списък на думите по буква