ВЕНЀРА

ВЕНЀРА, мн. няма, ж. 1. Най-ярко светещото небесно тяло след Слънцето и Луната, втора по отдалеченост от Слънцето пла‑

нета (след Меркурий) и най-близка до Земята.

2. Римско название на гръцката богиня на любовта Афродита.

— От лат. Venus, -eris през рус. Венера.

Списък на думите по буква