ВЕНЕРИА̀НСКИ

ВЕНЕРИА̀НСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който е свързан с планетата Венера. При едно завъртване на Венера около Слънцето, тя се завъртва около 24 пъти около оста си, т.е. една "венерианска" година се състои от 24 венериански денонощия. ВН, 1961, бр. 3048, 4.

Списък на думите по буква