ВЕНЀРИН

ВЕНЀРИН, -а, -о, мн. -и, прил. Който е свързан с богинята Венера. Венерин храм.

Венерин косъм. Бот. Декоративно вечнозелено растение с дребни полукръгли перестоназъбени листенца, разположени на дълга тънка дръжка, използвани в народната медицина като лекарство против кашлица. Adiantum capillus veneris.

Списък на думите по буква