ВЕНЕРОЛО̀ГИЯ

ВЕНЕРОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Мед. Дял от медицината, който изследва симптомите на венерическите болести и методите за тяхното лечение.

— От лат. Venus, -eris 'Венера, богиня на любовта' + -логия.

Списък на думите по буква