ВЕНЕЦИА̀НКА

ВЕНЕЦИА̀НКА ж. 1. Истор. Жителка на средновековния град-република Венеция. Най-хубавите благородни венецианки са считали за чест да му [на Тициано] служат за модели. К. Величков, ПССъч. III, 216. А долу са минавали една след друга черните гондоли, / и често се подигал крайчеца на златотканите реси, / и не една ръка лилейна блясвала заголена, / и не една венецианка — със златистоогнени коси / прекрасна — мамела към приказната нощ загадъчния лорд, / изгнаника, разочарования Чайлд Харолд. Е. Багряна, ЗМ, 53.

2. Жена, която е родена или живее в днешния град Венеция.

Списък на думите по буква