ВЕНЕЦУЀЛЕЦ

ВЕНЕЦУЀЛЕЦ, мн. -лци, м. 1. Лице, което по произход е от основното население на Венецуела (държава в Южна Америка). Той е венецуелец, но живее в родината на жена си Бразилия.

2. Гражданин, поданик на Венецуела.

Списък на думите по буква