ВЕНЕЦУЀЛКА

ВЕНЕЦУЀЛКА ж. 1. Жена, която по произход е от основното население на Венецуела.

2. Гражданка, поданичка на Венецуела.

Списък на думите по буква