ВЕНЀЧЕН

ВЕНЀЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Бот. Който се отнася до оцветените листчета, съставящи венчето на растение. Венечни листчета.

Списък на думите по буква