ВЀНЗЕЛЕН

ВЀНЗЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни. Прил. от вензел. Вензелно име.

Списък на думите по буква