ВЕНО̀ЗЕН

ВЕНО̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни, прил. 1. Който е на вена, свързан е с вена. Керанов .. с принудена леност на лицето, наситено с венозна кръв, седеше в предното дворче върху един пън пред куп кленови храсти и пресяваше с решето житни смески. Д. Вълев, Ж, 106. Газираната Софийска минерална вода, според проф. Грьодел, възбужда апетита, увеличава диурезата,.., спомага за венозния отлив. БНТ, 1941, бр. 215-216, 6. В кръжока по болнична хирургия е конструиран пневмограф и е модифициран апарат за измерване на венозното налягане. ВН, 1960, бр. 2675, 1.

2. Който се отнася до вена. Тя прави най-добре венозни инжекции. М. Радев, СР, 42.

Списък на думите по буква