ВЕНО̀К

ВЕНО̀К, мн. -нци, м. Диал. Венец. Де минало / едно лудо младо, / де минало, / мирно не минало: Земало е / моми шарен венок. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 371.

Списък на думите по буква