ВЕНТИЛА̀ТОРЕН

ВЕНТИЛА̀ТОРЕН, -рна, -рно, мн. -рни. Прил. от вентилатор. Вентилаторно устройство. Вентилаторно помещение. Вентилаторна уредба. Вентилаторна перка. Вентилаторна сушилня.

Списък на думите по буква