ВЕНТИЛА̀ТОРЧЕ

ВЕНТИЛА̀ТОРЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от вентилатор. Без палто, по бяла риза със запретнати ръкави, той движеше пред лицето си малкото вентилаторче, сякаш се пръскаше с пулверизатор. Г. Белев, КВА, 86.

Списък на думите по буква