ВЕНТРА̀ЛЕН

ВЕНТРА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Мед. Коремен.

— От лат. ventralis.

Списък на думите по буква