ВЕНТРОЛО̀Г

ВЕНТРОЛО̀Г, мн. -зи, м. Спец. Лице, което умее да говори като не движи или едва забележимо движи устните си и създава впечатление, че гласът му се възпроизвежда и излиза от стомаха, а не от гласово-говорния апарат; гастрилог.

— От лат. venter 'стомах' + loqui 'говоря'.

Списък на думите по буква