ВЀНЦОВ

ВЀНЦОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Геол. Който е с формата на венец. Венцова структура. Венцови дървета.

Списък на думите по буква