ВЕНЧА̀ВАНЕ

ВЕНЧА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от венчавам и от венчавам се. Планът му по-рано беше да иде у тях най-напред, да събуди майка си и да я помоли да благослови бъдещата си снаха, а оттам да повика поп Дима,.., и да иде в черква с булката си за венчаване. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 38-39. Запалиха свещите на полилея и под него се изправиха булката и младоженецът. Започна се венчаването. Й. Йовков, СЛ, 176. Кумът седеше на най-личното място.. и често-често дигаше чашата с вино: — Хайде, добре сте ми дошли! И да даде господ всекиму да доживее такива радости и да дочака венчаването на всички свои кръщелници... Г. Караславов, С, 101.

Списък на думите по буква