ВЕНЧА̀ЛНИК

ВЕНЧА̀ЛНИК, мн. -ци, м. Диал. 1. Венчилка (в 1 знач.), венчалница.

2. Младоженец.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква