ВЀНЧАМ

ВЀНЧАМ, -аш, несв. и св., прех. Диал. Венчавам. А Йоване, домакине! / .., / ми те канят кум да бидеш, / кум да бидеш девет села / и да кърщаш и да венчаш. Нар. пес., СбБрМ, 377-378. — Бре фала ние, седмина брайкя! / Да не губиме момче сърбинче, / .. / да го водиме на наши двори, / да го водиме, да го венчаме, / да го венчаме за сестра Янка, / защо йе Янки много прилика. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 325. венчам се страд.

ВЀНЧАМ СЕ несв. и св., непрех. Диал. Венчавам се. Како дошел дено да се венчат, комшията пракя абер на попо: "Како знаеш, попе, да дойдеш, оти ете денеска ке се венчам." Нар. пес., СбНУ ХI, 108. — Жетваре, мои радници, / поручайте си пладнина, / и ние че идеме със Стана / у село църква голема, / та двама да се венчаме! Нар. пес., СбНУ ХLIII, 364.

Списък на думите по буква