ВЕНЧА̀Я

ВЕНЧА̀Я. Вж. венчавам.

Списък на думите по буква