ВЕНЧЀЯ

ВЕНЧЀЯ. Вж. венчавам.

Списък на думите по буква