ВЕПИРЯ̀САМ

ВЕПИРЯ̀САМ. Вж. вепирясвам.

Списък на думите по буква