ВЕРА̀НДИЧКА

ВЕРА̀НДИЧКА ж. Умал. от веранда. В гората около двореца има пръснати малки къщички от стаи и верандичка. Г. Белев, КР, 102.

Списък на думите по буква