ВЕРБА̀ЛЕН

ВЕРБА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. 1. Книж. Словесен. Образността не бива да е само вербална, външна .. писателят не бива да е фокусник на фразата, да смайва читателя с екстравагантни сравнения и съчетания на думи [цитат от Й. Йовков]. Г. Константинов, Сб??СЕП, 457.

2. Езикозн. Глаголен. Вербалният стил е по-спонтанен, неформален, личностен, а номиналният — по-монотонен, в по-голяма степен неличностен и по-формален. БЕ, 1999-2000, кн. 2, 41. Вербален израз. Вербална фраза. Вербална основа.

Вербална нота. Дипл. Писмено съобщение без подпис на дипломатически представител, равнозначна на устна декларация.

— От лат. verbalis вер. през фр. verbal.

Списък на думите по буква