ВЕРБУ̀ВАНЕ

ВЕРБУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Книж. Отгл. същ. от вербувам и от вербувам се.

Списък на думите по буква