ВЕРБУВА̀Ч

ВЕРБУВА̀Ч м. Рядко. Вербовчик. От току-що цитираното окръжно се вижда, че известният вербувач на человекоубийци, и то в качеството му на т.-пазарджишки окр. управител,.., този престъпен тип в съдружие със старите си подведомствени кметове.., въпреки окръжното на Министерството, са отсекли с десетки хиляди траверси за компанията на източните железници от чепинските гори. Пряп., 1903, бр. 8, 4.

Списък на думите по буква