ВЕРВЀРИЦА

ВЕРВЀРИЦА ж. Диал. 1. Катерица; веверица.

2. Вид малка жълта птичка.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква