ВЕРЀВ

ВЕРЀВ м. 1. В съчет. На верев. Косо, по диагонал. Султанът още не бе отворил уста от удивление, а четецът поизви листа и прочете това, което беше писано на верев: "Веднага, бързо изпратете отговора си!" В. Мутафчиева, ЛСВ I, 537. Хотелиерът се промъкна като влечуго нагоре към стената, намести се малко на верев и наскоро след това заспа. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 186. ● Обр. Той преглътна с усилие дюлевия резен,.., погледна на верев сестра си и отвърна съвършено просто и непринудено. Г. Караславов, ОХ I, 269. // При кроене на плат — не по нишката; косо, по диагонал. При раирани и карирани тъкани джобът може да се скрои напряко на плата или на верев. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 80. Според този модел кройките се поставят в две посоки; при друг случай обаче те могат да бъдат и в три посоки — освен по дължина и ширина, и на верев. Т. Кръстев и др., ТГДО, 6.

2. Остар. Хипотенуза. Правоъгълен тр-к [триъгълник] е, който има един ъгъл прав,.., страната, что е срещу правий ъгъл, нарича ся верев (хипотенуза). В. Груев, НПГ, 12.

— Тур. verev.

Списък на думите по буква