ВЕРЀВЕН

ВЕРЀВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Който е на верев. Втората тропоска се минава леко наклонена, веревна. Т. Кръстев и др., ТГДО, 146. На поли и на манта от нищещи се тъкани .. подгъвът може да се почисти с веревно бие. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 91.

Списък на думите по буква