ВЕРЀМ

ВЕРЀМ м. Остар. и диал. Туберкулоза. Белиница и знай всякога колай / ще найде на дошлий какво и как да каже, / и рани на душа и по снага намаже, / со сладки приказки и подсладен мехлем; — / цереше всякакви неволи и верем. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 186.

— От араб. през тур. verem.

Списък на думите по буква