ВЕРЕСЍЯ

ВЕРЕСЍЯ ж. Разг. 1. Покупка или продажба на стока на кредит, на доверие, без заплащане. Селяните слушаха, гледаха празните ракиени чаши пред себе си — нямаха пари, за да си поръчат още по една, а кръчмарят бе спрял вересиите. П. Спасов, ХлХ, 442. — Няма пари. Уших за събора някой и друг сукман, но си ги взеха хората вересия. Кр. Григоров, ОНУ, 75. — От гото‑

ви пари вересия не прави. Послов., П. Р. Славейков, БП II, 20. Вересия — празна кесия. Погов. Вересия — гола шия. Погов.

2. Обикн. мн. Сума, която се дължи или има да се взема за продадена или купена на кредит, на доверие стока. Хората ни посрещаха като гости. Слагаха ни ядене, баща ми сръбваше по някоя чаша сливовица, правехме сметка и си тръгвахме. На един тефтер той записваше вересиите. Кр. Григоров, ОНУ, 21. — Евтим обядва, плати си снощната вересия на гостилничаря и се върна в редакцията. О. Бояджиев, П, 107. Ако Осман речеше от днес, та до смъртта си да не помръдне пръст, дори да не изброи алтъните си, да не прегледа бащините си вересии, имаше какво да яде и пилее. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 453. И когато обикаляше из селата да събира вересии, и когато работеше по къра, и когато стоеше в дюкяните, Христина не излизаше от ума му. Ем. Станев, ИК I и II, 11. Като пресметнах според главната книга стоките и вересиите на дюкеня си, излязоха за осем хиляди гроша. С. Попов и др., ТБП, 42.

На вересия. Разг. 1. В съчет. с вземам, давам и под. Без да плащам (без да ми се заплаща) веднага в брой (вземам, давам); на кредит, на вяра, на доверие. През ваканцията му помагах, ала работата намаляваше. Пък и хората не плащаха. Вземаха си дрехите на вересия. Кр. Григоров, ОНУ, 25. Понеже хората в Търновската махала нямат по всяко време пари на ръка, Даулов дава стока на вересия. Д. Бозаков, ДС, 59. Който дава на вересия, ще си остане без сермия. Н. Геров, РБЯ I, 118. 2. В съчет. с говоря, приказвам, пиша и под. Без да се съобразявам с фактите, без сериозни основания, без да се интересувам вярно ли е или не нещо (говоря, пиша). Трябва така да направите, че той да претърпи неуспех именно тука, в текезесето. — Че ние пишем и за това! — Пишете вие всичко на вересия! Ст. Даскалов, СЛ, 202. На юнашка вересия. Разг. Без да плащам (без да ми се заплаща) нещо и без да имам намерение да го платя. Тия ядовити стрели, тия остри нападки и закани се поемаха от неговите копои, които на юнашка вересия пиеха в механата му. Т. Влайков, Съч. III, 247.

— От тур. veresi 'купуване на кредит'.

Списък на думите по буква