ВЕРИГА̀ЛО

ВЕРИГА̀ЛО, мн. -а, ср. Диал. Напречно дърво в комин над огнище, за което се окачва верига за закачване на котли над огъня; веригница. Чорбаджи Спас заизтърсва луличката си във веригалото на оджака. А. Христофоров, А, 45.

— Друга форма: верижа̀ло.

Списък на думите по буква