ВЕРЍЖЕН

ВЕРЍЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, прил. 1. Който в устройството си има верига или действа с помощта на верига. Откъм стопанския двор идеше с ослепителни фарове верижният трактор и стряскаше всяка жива душа. Ст. Даскалов, СЛ, 35. Още като приемаше бригадата, той настоя верижната машина да се докара в станцията. Б. Обретенов, С, 63. Тракторът влачи пет плуга и довършва предсеитбената оран. Верижните колела са натегнали от разкаляната пръст, лемежите къртят едри буци, но машината ручи, пухти, напира и не спира. А. Каралийчев, ПД, 20. Верижен конвейер.

2. Който се отнася до наредени във верига, близо един до друг еднородни предмети. Вече три часа той стои на това място с изтръпнали нозе и мрази, ах, как мрази тези безкрайни верижни зали, с чуждия и противен свят в тях. Б. Йосифова, БЧМ, 169. Пред нас далеко долу се разстилаше зелената равнина на полето, заградено със синкавите силуети на планината и на нейните верижни гористи разклонения. Елин Пелин, Съч. IV, 57. Върховете на Стара планина са верижни и отделени един от други с по-дълбоки и по-плитки седловини. П. Делирадев, В, 63.

3. Който се отнася до явления или действия, чиито отделни моменти следват един след друг, извършват се един след друг. В близко време ще се пристъпи към верижно кроене и шиене на дамско и детско бельо,.., с което още повече ще нарасне производителността при тези артикули. ВН, 1961, бр. 3122, 2. Новата сграда на кооперацията ще разреши да се прилага механизираното верижно производство в шивашкия труд. ВН, 1958, бр. 1998, 1. Верижен метод на работа.

Верижна предавка. Техн. Устройство за предаване на въртеливо движение от един вал на друг посредством верига и верижни зъбни колела, закрепени неподвижно на съответните валове. Верижна реакция. Хим. Химическа или ядрена реакция, която се състои от голям брой периодично повтарящи се елементарни процеси. Верижен рефлекс. Физиол. Ред от последователни рефлекторни движения, при които всяко предшестващо предизвиква следващото. Верижна търговия. Разг. Продаване на стока от продавач на продавач, преди да стигне до потребителя.

Списък на думите по буква