ВЕРИЖНО̀СТ

ВЕРИЖНО̀СТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от верижен. При многозабойната система се избягват напълно слабостите,.. като неизползуване пълния капацитет на машините, липсата на строга система и верижност на работата. ОФ, 1950, бр. 1801, 2.

Списък на думите по буква